Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
   °  2023
   °  2022
   °  2021
   °  2020
   °  2019
   °  2018
   °  2017
   °  2016
   °  2015
   °  2014
   °  2013
   °  2012
   °  2011
   °  2010
   °  2009
   °  2008
   °  2007
   °  Rehabiliteringspulje
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Refugieophold/REJSE > 2020

2020

Eksempel på tidligere arrangement:

Rejse 2020
Stjernerejse i Slesvig-Holsten
En rejseoplevelse helt tæt på
     6. – 11. juli 2020

Denne rejse blev pga. corona-situationen desværre aflyst. Men til gengæld forsøger vi igen i 2021.
Vi bor og overnatter på Refugiet i Løgumkloster, hvorfra vi tager ud på en-dags-udflugter i Sydslesvig og Sønderjylland. Turene forberedes ved foredrag på Refugiet. Der vil bl.a. være udflugt til Vadehavsøen Føhr med besøg på museum Kunst der Westküste og en tur til området omkring godset Emkendorf i nærheden af Kiel. En tur til Sønderborg og godset Sandbjerg byder turen også på.

Tilrettelæggere og medvirkende på rejsen er: Ebbe Juul-Heider, cand. mag. i historie og kristendom; Søren Skov Johansen, præst for hørehæmmede; Kirsten og Erling Bjerrum-Petersen, viceforstander og præst samt Trine Aaløkke, refugievært.

Husk:
Der er skrivtolkning og teleslynge ved foredragene i Løgumkloster. Der er skrivetolkning og teleslynge i bussen og på rundvisninger i det fri (!!). Der er skrivetolkning og teleslynge ved aftenspisningen. Vi bruger guideanlæg, hvor alle har mulighed for at låne en modtager, således at guidens tale kan blive sendt direkte til ens hovedtelefoner eller høreapparat. Der vil også være mulighed for at låne en iPad, så man kan læse med på, hvad der bliver sagt.

Mandag, den 6. juli:
 
  Ankomst i løbet af eftermiddagen
14:30-16:00 Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen
16:15

Velkomst og introduktion til dagene og til denne turs særlige tilbud med skrivetolk, FM anlæg mv. Nogle tilbud, som kan være til glæde for både hørehæmmede og normalt hørende. v. Søren Skov Johansen og Kirsten Bjerrum

17:30 Aftensang i Løgumkloster kirke
18:00 Middag - derefter middagsthe/kaffe
19:30

DANSK GULDALDER I v. Ebbe Juul-Heider

For nyligt var der på Statens Museum for Kunst en stor og meget rost udstilling om Guldalderens kunst. Georg Brandes ville ikke være fornøjet - nej, denne periode satte ikke problemer under debat og var overfladisk og sødladen. - "og en guldmine var den overhovedet ikke...." skriver han i 1905.
Perioden i Danmark kan dateres forskelligt, men rummes almindeligvis indenfor o. 1800 til o. 1850. Det er romantikkens periode og strømningerne kommer sydfra - fra det tyske område, med hvilket Danmark stod i nær forbindelse - også gennem Hertugdømmerne. Navne som Herder, Fichte - flere endnu kan nævnes - og især : Heinrich Steffens.
I få ord kunne romantikken karakteriseres sådan: En stræben efter frigørelse fra dagligdagen og fornuften og efter en højere sammenhæng:

Idè - inspiration - enhed - harmoni
En ung digter skrev i 1801: "En Guddom svæver over Kjøbenhavn, al Smaahedsaand, alt Nag er dræbt i Dag. -- den gamle Aand er vaagnet af sin Dvale.
Anledningen var slaget på Rheden 2. april 1801.

   
Tirsdag, den 7. juli:
  Udflugtsdag til Sandbjerg Gods og Cathrinesminde Teglværk

 

Dagsprogram
Kl. 9.00 kører vi til Sandbjerg slot, hvor vi ser slottet og nyder vores medbragte madpakke.
Efter en tur op på udsigtsplatformen "Point of view Alsik" besøger vi Cathrinesminde teglværk på Broagerland.
Middagen nydes på et lokalt spisested, inden turen atter går til Løgumkloster.

Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods.

Cathrinesminde Teglværk fortæller levende om den teglindustri, der prægede egnen så stærkt gennem mere end 200 år. Det fine ler på stedet og muligheden for at udskibe teglsten skabte grobund for mange teglværker. Cathrinesminde er et af ganske få bevarede ringovnsteglværker og er udpeget som ét af de vigtigste danske industrimiljøer.

     
Onsdag, den 8. juli:
  Hjemmedag med foredrag og gudstjeneste
07:45 - 09:15 Morgenmad
09:00 Tekstet gudstjeneste i Løgumkloster kirke v. Søren Skov Johansen
10:30

DANSK GULDALDER II v. Ebbe Juul-Heider

Folkelighed - natur - sprog - historie
Men digteren - Adam Oehlenschläger - skulle understrege det nye, nemlig med GULDHORNENE. Og heri næsten erklære et program:
Folkelighed - natur - sprog - historie. Naturligvis søgte kunstnere til udlandet for inspiration (danske kunstnere i Rom) - men det nationale var dog i centrum. Den helt afgørende kunstdommer i Danmark, N.L. Høyen krævede, at sand kunst var dansk og intet andet. En af hans trofaste tilhængere, Thomas Lundbye malede helst danske motiver: "hvad jeg som Maler har sat som mit Livsmål er: at male det kjære Danmark, med al den Sim-pelhed og Beskedenhed, som er saa characteristisk for det...."
Ja, Guldalderen - romantikken - faldt sammen med udviklingen i landbruget: Selveje og udskiftning og dermed en ny selvbevidst gårdmandsklasse - det "rigtige" folk.

12:00 Frokost
15:00

DANSK GULDALDER III v. Ebbe Juul-Heider

Folkeoplysning, stænderforsamling, nationalliberalismen, skandinavismen, krav om fri forfatning
Og Guldalderen gik mod sin slutning omkring 1850: Revolutioner i Europa, Tre-årskrigen, Grundloven, Københavns volde sløjfedes, næringsfrihed, jernbane/telegraf - og i periodens slutning var der nok en tendens til at søge det nære og fortrolige, hvilket inspirerede Fritz Jürgensen til at lade den lille Gysse spørge en voksen, om det her er verdenshavet? Og svaret var: "Nej, lille Gysse, det er Frederiksholms Kanal."

17:30 Aftensang i Løgumkloster kirke
18:00 Middag - middagskaffe/-te
20:00 Sommerkoncert i Løgumkloster Kirke
   
Torsdag, den 9. juli:
  Udflugtsdag til Føhr
 

AmrumDagsprogram
Kl. 9:00 holder bussen for døren, og vi er hjemme igen til middag kl. 19:00.
Dagen er tilrettelagt af "Sort Safari", der om dagens tur skriver:
"Den "forføriske" ø Föhr i det tyske Vadehav har tilhørt Danmark, og H.C. Andersen boede på øen to somre, fordi han skulle underholde den danske konge under ferien.
På en spændende busrundtur får vi et godt indtryk af den mondæne ø. Bl.a. besøger vi den idylliske landsby Nieblum med de maleriske friserhuse og den imponerende kirke med de karakteristiske kaptajnsgravstene, der vidner om en dramatisk fortid med hvaljagt.
Et must er et besøg på Museum Kunst der Westküste, der har en imponerende samling af flot, nordisk guldalderkunst med motiver fra hav og kyst.
Frokosten nyder vi på en lokal restaurant.
På busturen gennem marsken til Dagebüll (hvorfra vi sejler til Föhr) fortæller naturvejlederen om marsken, Vadehavet og de dramatiske stormfloder, konger og digegrever."

   
Fredag, den 10. juli:
  Udflugtsdag til Emkendorf og Bordesholm
 

Dagsprogram
Kl. 9:00 holder bussen for døren.
Vi kører til herregården Emkendorf, der ligger sydøst for Rendsborg i Holsten. Vi får en rundvisning på godset, spiser vores frokost her og derefter kører vi til Bordesholm, hvor vi ser deres smukke kirke og nyder eftermid-dagskaffen.
Sidst på eftermiddagen er vi tilbage på Refugiet, hvor der venter os en lækker festmiddag.

Lidt om dagens udflugtsmål
Herregården Emkendorf nævnes allerede i 1100-tallet. Den kom 1764 i slægten Reventlows eje, og1791 begyndte Fritz Reventlow og hans hustru Julie, f. Schimmelmann, en gennemgribende ombygning og nyindretning under ledelse af arkitekten Carl Gottlob Horn. I det symmetriske og aksiale anlæg indgår en toet-agers hovedbygning med pilastre og trekantfronton, indrettet i nyklassicisme.
Her samledes om Julie Reventlow mange af tidens kunstnere og kulturpersonligheder, bl.a. forfatteren Matthias Claudius.
Bordesholm kirke: Her finder man gravmælet over Frederik den 1. og hans første hustru Anna af Brandenburg. Til denne kirke lavede Hans Brüggemann en altertavle, der siden 1666 har haft sin plads i Slesvig domkirke

   
Lørdag, den 11. juli:
  Afrejse
07:45-09:30

Brunch

08:45 Morgensang i kapitelsalen
  Afrejse i løbet af formiddagen
   
  Praktiske oplysninger
  Pris:
Dobbeltværelse 5.595 kr.
Enkeltværelse 5.995 kr.
   
 

Prisen er inkl. program, overnatning og fuld forplejning. Der er linned og håndklæder på værelset. Værelset er til rådighed til kl. 10:00 på afrejsedagen. Husk pas.

Corona og evt. aflysning: På trods af den aktuelle situation med begrænsninger i størrelsen på offentlige forsamlinger regner vi med, at rejsen bliver gennemført. Men skulle det ske, at vi pga. corona-situationen til den tid må aflyse, så vil deltagerne få alle deres penge retur.

Klik ind på hjemmesiden: www.loegumkloster-refugium.dk og find programmet, hvor du kan tilmelde dig. Du kan også maile eller ringe - se info nedenfor. Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en bekræftelse med betlingsoplysninger. Betalingen bedes foretaget forud for opholdet. Ønsker du en ekstra overnatning før eller efter programmet er der mulighed herfor til 695 kr. per pers.

   
Løgumkloster Refugium
Refugievej 1
6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 33 01
fax. 74 74 33 25
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk
hjemmeside: http://www.loegumkloster-refugium.dk
hent program i pdf her

 

[ admin ]