Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
   °  Nyt navn
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Kirkebladet Hør Godt > Nyt navn

Nyt navn

Artikel fra første nummer af kirkebladet "Hør Godt":

I gamle dage hed vores kirkeblad: ”Kirkeblad for Hørehæmmede – bladet om folkekirke og hørehæmmede”.  Det har nu ændret udseende og – ikke mindst – navn.

Det nye navn er ”Hør Godt” med undertitlen ”i kirke og menighed” samt en præcisering af, at det er ”Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt”, som udgiver bladet.

Det, som du – kære læser – straks vil lægge mærke til er, at ordet ”hørehæmmede” ikke forekommer én eneste gang i bladets titel.  Det skal du imidlertid ikke lade dig narre af.  Bladet er stadigvæk et kirkeblad for hørehæmmede!  Forklaringen er som følger:

Der er 800.000 danskere, som har problemer med hørelsen.  300.000 af disse bruger høreapparater.  Der er 8-9.000 mennesker i Danmark, som er blevet helt døve eller som er meget svært hørehæmmede – de såkaldte døvblevne.

Der blev i 1986 startet et kirkeligt arbejde blandt hørehæmmede og døvblevne.  Dette arbejde fører bl.a. meget andet til, at dette kirkeblad udgives.  Men hvem er hørehæmmet, når det kommer til stykket?  Ser man på ovenstående tal er det nærliggende at sige, at der er 800.000, som er hørehæmmede i let eller meget svær grad.  Det er altså den primære målgruppe for det kirkelige arbejde blandt hørehæmmede og døvblevne – og altså i princippet også for dette kirkeblad.

Den store udfordring for det kirkelige arbejde blandt hørehæmmede og døvblevne er, at der er 800.000 hørehæmmede, men sandsynligvis en meget, meget stor gruppe heraf, som ikke ønsker at indrømme, at de er hørehæmmede – men som altså er det alligevel!

Det er i respekt for denne gruppe mennesker også, at dette kirkeblads titel er gjort bredere.  Det handler stadig om det samme, men man tvinger ikke læseren til som betingelse først at skulle indrømme, at man er hørehæmmet – inden man kan begynde at læse det sædvanligvis interessante indhold af bladet.

Når jeg sammenholder denne teori med mine praktiske erfaringer i det sidste års tid – især ved gudstjenesterne med særligt hørehensyn – så samler der sig nogle gode argumenter:
Ofte har jeg fået positive tilkendegivelser – også fra folk, som ikke(!) er hørehæmmede.  At de forstod meget mere af det, der blev sagt.  Det var ikke, fordi de havde brug for eksempelvis tekstningen.  Men den blev på en eller anden måde alligevel til større glæde for dem, end de havde forstillet sig.  Var disse mennesker hørehæmmede uden at vide det?  Det må forblive et åbent spørgsmål, som vi kan tage op en anden gang.  Erfaringen er, at det kirkelige arbejde blandt hørehæmmede og døvblevne bryder grænser ned:  Mellem hørehæmmede, som har erkendt, at de er hørehæmmede og så til hørehæmmede, som ikke ønsker at indrømme, at de er hørehæmmede – og så til den øvrige menighed.  Og det er vel der, vi skal hen.

Det er disse erfaringer, vi ønsker skal skinne mere igennem med den brede titel på vores kirkeblad for hørehæmmede:  Hør Godt – i kirke og menighed

Hørehæmmede mister ikke deres kirkeblad.  De får ét, som forhåbentlig vil blive endnu mere udbredt – som et naturligt supplement til de mange gode, lokale kirkeblade, der laves rundt omkring.

Og så lige endnu en bemærkning til titlen:  Hvordan kan et kirkeblad for hørehæmmede være et kirkeblad for døvblevne også – og så samtidig hedde Hør Godt.  En døvbleven har jo mistet hørelsen, og så kan man vel ikke ”høre godt” – lige gyldigt, hvordan man bærer sig ad?

Forklaringen er, at man godt kan ”høre” som døvbleven, dvs. i betydningen:  Forstå.  Når man taler om hørelse i evangelisk sammenhæng, så har det ikke altid noget med øret at gøre.  Man kan høre og høre, uden at fatte en brik.  Men omvendt hedder det:  Selv døve kan høre!!  Så titlen ”Hør Godt” viser også tilbage til en evangelisk sammenhæng, hvor man forstår, hvad der bliver sagt, selv om man ikke kan høre noget som helst!

 

[ admin ]