Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
   °  2023
   °  2022
   °  2021
   °  2020
   °  2019
   °  2018
   °  2017
   °  2016
   °  2015
   °  2014
   °  2013
   °  2012
   °  2011
   °  2010
   °  2009
   °  2008
   °  2007
   °  Rehabiliteringspulje
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Refugieophold/REJSE > 2012

2012

Eksempel på tidligere arrangement:

Kulturrejse til Belgien
10. – 17.august 2012

Program 

Fredag, den 10. august

14:00:  Ankomst og Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen indtil kl. 16:00

17:30:  Middag

19:30:  Tintin- drømmen om den rigtige europæer v/Inger Hjuler Bergson 

Lørdag den 11. august

10:00:  Belgiens omtumlede historie v/EbbeJuul-Heider

Belgien er en af Europas unge stater, skabt af stormagterne efter Napoleons-krigene. Det er præget af, at indbyggerne taler to, ja faktisk tre forskellige sprog, og at magtforholdet mellem de to sproggrupper har ændret sig markant i de sidste 50 år. I dag er Belgien opdelt i tre forbundsstater, som gerne vil være uafhængige af hinanden, men som af grunde, vi skal høre om har meget vanskeligt ved atblive det.

15:00:  Slaget ved Waterloo v/EbbeJuul-Heider

Et af de afgørende slag i Europas historie fandt sted lige syd for Bruxelles søndag den18. juni 1815. Næsten 200.000 soldater deltog i slaget. Ofte husker man kun de,som vandt, mens de tabende tilhører glemslen. Ved Waterloo er det helt omvendt: ALLE kender taberen, nemlig Napoleon - mens få kan nævne den vindendegeneral.

19:30:  Dette er ikke en pibe – om René Magrittes liv og værk.

Ord og billeder hænger uløseligt sammen i René Magrittes surreelle billedverden, der er fuld af modsætninger, overraskelser og gåder. Magritte kan betegnes som en tænker, der udtrykker sine idéer ved hjælp af maleriet, og med denne indgangsvinkel ser vi på hans liv, udvalgte værker og billedernes bedrag.

Søndag den 12. august

08:00   Afrejse med bus

19:30   Ankomst til Ibis Hotel ved Grand Place iBruxelles

Mandag den 13. august

Omformiddagen kørte vi med bussen på sightseeing i Bruxelles.

Derefter kørte vi til det sydlige Belgien og besøgte benediktinerklostret i Maredsous, hvor vi skulle høre om benediktinerne og smage klostrets øl og ost. På vejen kom vi forbi verdens største skibselevator.

Tirsdag den 14. august

Heldagsudflugt til Belgiens smukkeste gamle handels- og kulturby, Brygge, med kanalrundfart og besøg i et af de ældste diamanthuse. Huset, der foruden værksted og butik, også rummer et lille diamantmuseum, ejes af Türkan og John Rosenhøj.

Om eftermiddagen så vi det eneste Michelangelo-billede uden for Italien, "Madonna med barnet" i Onze Lieve Vrouw-kirken, og Groeningemuseet med Jan van der Eyck, Rogier van der Weyden og Hans Memling og Hospitaalmuseum Sint Janshospital med Ursulaskrinet.

Onsdag den 15. august

Dagen var til fri disposition, men der var mulighed for at aflægge et besøg i EU-parlamentet kl. 10:00 eller kl. 15:00. Vi huskede pas!

Torsdag den 16. august

Om formiddagen besøgte vi slagmarkerne og museerne ved Waterloo, hvor et af de mest afgørende slag i Europas historie fandt sted den 18. juni 1815.

Besøg på Musée des Beaux Arts i Bruxelles med billeder af Hieronimus Bosch, Rogier vander Weyden, Pieter Breughel den Ældre, Mesteren fra Flemalle, Peter Paul Rubenssamt René Magritte-afdelingen, som rummer den største samling af Magrittesværker (163 stk.)

Resten afdagen var til fri disposition

Fredag d. 17. august

Hjemrejse – mulighed for ekstra overnatning på Løgumkloster Refugium

Der var teleslynge og skrivetolkning ved de indledende foredrag, teleslynge og skrivetolkning i bussen, og teleslynge og skrivetolkning på rundvisningerne i det fri og ved aftensmaden på rejsen. Der var også hørehensyn for normalthørende (guideanlæg).

Yderligere oplysninger:
Løgumkloster Refugium
Refugievej 1
6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 33 01
fax. 74 74 33 25
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk - www.loegumkloster-refugium.dk

 

[ admin ]