Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
   °  2022
   °  2019b
   °  2019
   °  2017
   °  2016
   °  2015
   °  2014
   °  2013
   °  2012
   °  2011
   °  2006
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Højskoledag > 2014

2014

Eksempel på tidligere arrangement:

Højskoledag i Nørresundby
Søndag den 3. august 2014
Alle er velkomne!

Kl. 10:00

Tekstet gudstjeneste i Nørresundby kirke
(Sankt Peders Gade 36, 9400 Nørresundby)
v/ Landsdelspræst Søren Skov Johansen og
kontaktpræst Peder Skamris Pedersen.

Herefter mødes vi i Nørresundby Kirkecenter
overfor kirken (Kapelvej 2, 9400 Nørresundby)
 
Kl. 11:45Velkomst og sang 
Kl. 12:00Frokost 
Kl. 13:15

Foredrag ved pastor og tidl. kontaktpræst

Ejler Winkel
Emne: Kristendom og Humor          

Herefter kaffe, spørgsmål og sang

 
Kl. 15:15Afslutning. 

Arrangementet koster 100 kroner
(incl. middag, drikkevarer, kaffe og foredrag)

Tilmelding til frokost, højskoledag og kirkebil,
tlf. 60 64 66 41 eller 98 17 29 45 eller fax. 65 92 30 33
eller e-post: s.p.kristensen@mail.dk eller
SMS: 29 66 06 50 senest 29. juli 2014

Arrangør: Kirkeudvalget Vest og
Kontaktpræst Peder Skamris Pedersen og
Landsdelspræst Søren Skov Johansen (prædikant ved gudstjenesten)

Vi bruger teleslynge, tekstning og skrivetolk

 

 

[ admin ]