Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Præstegårdsaften
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Gudstjenester

Gudstjenester

Tekstet gudstjeneste er for alle: 
  • tekstet på storskærm
  • teleslynge anvendes
  • trykt prædiken
  • gratis kirkebil inden for provstiet
Når landsdelspræsten deltager, er der desuden: 
  • som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe
    (35 kroner) - husk tilmelding! 
  • skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten 
  • nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Søndag, den 15. oktober 2017 kl. 10:30 i Vind kirke
(Råstedvej 2, Vind, 7500 Holstebro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med sogenpræst Edith Mark.
Gratis kaffe med skrivetolkning i våbenhuset efter gudstjenesten
Tilmelding til gratis transport (inden for provstiet),
tlf. 23 32 60 23 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: em@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
Bemærk: Pga. sygdom er Søren Skov Johansens medvirken
ved denne gudstjeneste AFLYST! Gudstjenesten gennemføres,
men er IKKE tekstet!

Søndag, den 19. november 2017 kl. 10:30 i Lønne kirke
(Houstrupvej 151, 6830 Nørre-Nebel)
Tekstning og teleslynge
Prædikant: Sognepræst Thue Raakjær Jensen.
Gudstjeneste i samarbejde med landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Efter gudstjenesten kort foredrag i kirken ved Thue Raakjær Jensen.
Dernæst frokost med skrivetolkning(35 kroner)
Tilmelding til frokost og gratis transport (inden for provstiet),
tlf. 75 25 51 35 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: trj@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
Bemærk: Pga. sygdom er Søren Skov Johansens medvirken
ved denne gudstjeneste AFLYST! Gudstjenesten gennemføres,
men er IKKE tekstet!

Søndag den 19. november 2016 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstet på storskærm, teleslynge anvendes
og våbenhuskaffe efter gudstjenesten.
Prædikant: Kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Søndag den 26. november 2017 kl. 10:30 i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant:  Sognepræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
sognepræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Gratis kaffe i kirken efter gudstjenesten
Tilmelding til  kirkebil, tlf. 98 98 83 60.

Søndag den 26. november 2017 kl. 11:00 i Gundersted kirke
(Høeg Hagens Vej 5 Gundersted 9240 Nibe)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Inge Frandsen.
Gratis kaffe med skrivetolkning i våbenhuset efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport (inden for provstiet), tlf. 98 52 53 11 eller
fax. 69 80 41 00 eller e-post: ifr@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Bemærk: Pga. sygdom er Søren Skov Johansens medvirken
ved denne gudstjeneste AFLYST! Gudstjenesten gennemføres,
men er IKKE tekstet!

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 14:30 på Plejehjemmet Åbakken
(Bakkevænget 1, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev)
Tekstning, teleslyng.
Prædikant: Lone Nyeng
Gudstjeneste i samarbejde med Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Kaffe efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport inden for provstiet, tlf. 86 47 43 42
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: lkny@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.
Bemærk: Pga. sygdom er Søren Skov Johansens medvirken
ved denne gudstjeneste AFLYST! Gudstjenesten gennemføres,
men er IKKE tekstet!

Tirsdag, den 5. december 2017 kl. 14:00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant:  Kontaktpræst Martin Jensen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Martin Jensen
i samarbejde med Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling
og Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Julehygge i Hemmet præstegård efter gudstjenesten
med gratis kaffe og kage
(Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet)
Tilmelding til kirkebil, tlf. 97 37 50 98 eller e-post: marj@km.dk

Juleaften, den 24.december 2017 kl. 13:15 i Snejbjerg Kirke
(Bjergkvarteret 2, Snejbjerg, 7400 Herning)
Prædikant: Kontaktpræst Mona Kjær Nielsen.
Tekstning, teleslynge og
TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)
Alle er velkomne.

Søndag den 21. januar 2016 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstet på storskærm, teleslynge anvendes
og våbenhuskaffe efter gudstjenesten.
Prædikant: Kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Søndag, den 4. februar 2018 kl. 10:30 i Grimstrup kirke
(Egedalvej 3, Grimstrup, 6818 Årre)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Charlotte Locht.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår Grimstrup Hovedvej 20, Grimstrup, 6818 Årre).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 75 19 10 90
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: cloc@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 18. marts 2018 kl. 10:30 i Haderup kirke
(Kirkevej 2, 7540 Haderup)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sognepræst Christian Kjær Bjerre.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(50 kroner - foregår i Haderup kirkehus, Jens Jensensvej 4, 7540 Haderup)
Foredrag ved Søren Skov Johansen:
"Er folk med høreapparat mere religiøse end andre?"
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet til:
Britta Høj Andersen: britta.falkevej17@mail.dk eller tlf.: 21 43 01 80 eller
fax. 69 80 41 00 eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 8. april 2018 kl. 10:30 i Øster Hornum kirke
(Til Kirken 10, Øster Hornum, 9530 Støvring)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sognepræst Ingeborg Bruun Sebbelin og
kontaktpræst Herluf Christensen samt Høreforeningen Rebild Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Konfirmandhuset ved siden af kirken)
Foredrag af Søren Skov Johansen: "Gode råd ved anskaffelse af høreapparat"
Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 98 55 72 92
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: hsc@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

 

[ admin ]