Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
   °  Online-gudstjeneste
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Gudstjenester

Gudstjenester

Tekstet gudstjeneste er for alle: 
  • tekstet på storskærm
  • teleslynge anvendes
  • trykt prædiken
  • gratis kirkebil inden for provstiet
Når landsdelspræsten deltager, er der desuden: 
  • som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe
    (35 kroner) - husk tilmelding! 
  • skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten 
  • nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Bemærk: Nedenstående oversigt er også blevet annonceret vores kirkeblad Hør Godt. Husk dog at vende tilbage hertil, inden du begiver dig ud til en gudstjeneste, som du forventer tekstet. For herunder vil være de sidste opdateringer, såfremt der er sket ændringer i programmet.

Søndag den 2. april 2023 kl. 10:30 i Harboør kirke
(Søndergade 2 7673 Harboøre)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sognepræst Karsten Christensen.
Gratis kaffe efter gudstjenesten.
(foregår i Kirkesalen ved siden af kirken).
Bemærk: Der har visse steder tidligere været annonceret frokost
med oplæg, men dette er altså ændret til gratis kirkekaffe.

Tilmelding til gratis kirkebil (inden for provstiet) på
tlf. 97 83 40 09 eller kac@km.dk eller fax. 69 80 41 00 eller
SMS: 29 66 06 50.

2. påskedag den 10. april 2023 kl. 11:00 i Hammel kirke
(Vestergade 9B, 8450 Hammel)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Johannes Lunn (liturg).
Tilmelding til gratis transport inden for provstiet,
e-post: hammel.sogn@km.dk eller tlf. 86 96 93 52 eller fax. 69 80 41 00

Søndag den 23. april 2023 kl. 10:30 i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Gratis kaffe med skrivetolkning i våbenhuset efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport, inden for Provstiett: Tlf. 98 98 60 43
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: krr@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 14. maj 2023 kl. 10:30 i Gjerlev kirke
(Vestergade 1 8983 Gjerlev J)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Kontaktpræst Lone Nyeng.
Gratis frokost efter gudstjenesten med skrivetolk og foredrag
ved Søren Skov Johansen:
"Jeg er ikke hørehæmmet. Jeg hører bare ikke så godt"!
(foregår i Kirkecenteret, Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J).
Tilmelding til frokost og gratis kirkebil (inden for provstiet) senest 9. maj på
tlf. 20 15 43 42 eller lkny@km.dk eller fax. 69 80 41 00 eller
SMS: 29 66 06 50.

2. pinsedag den 29. maj 2023 kl. 10.30 på Kastellet, Fredericia
(Indgang ved siden af Dronningensgade 118, 7000 Fredericia)
Udendørsgudstjeneste. Samarbejde mellem alle sogne i Fredericia Provsti.
Tegnsprog, udendørs-teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant/liturg: Præster fra Fredericia Provsti.

Søndag den 11. juni 2023 kl. 09:00 i Rousthøje kirke
(Kirkevejen 20, Rousthøje, 6818 Årre)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst Charlotte Locht
Gudstjeneste i forbindelse med "Sommerkirkedag"
arrangeret af kontaktpræst Charlotte Locht,
Rousthøje og Grimstrup menighedsråd samt Kirkeudvalg Vest.
Man kan deltage ved gudstjenesten (gratis) eller vælge hele arrangementet:
09:00 Tekstet gudstjeneste i Rousthøje kirke med Pulpiturlærkerne
10:00 Kaffe/rundstykker i Rousthøje forsamlingshus (Byvejen 16, Årre)
10:30 Foredrag ved Niels Ole Frederiksen
12:00 Frokost i forsamlingshuset
13:30 Musikalsk arrangement i Rousthøje kirke med Skjern Mandskor
15:00 Afslutning
Der vil være teleslynge- og højttalerlyd
samt tekstning/skrivetolkning hele formiddagen.
Ansvarlig for hørehensyn: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Tilmelding til "Sommerkirkedag" og/eller gratis transport
inden for provstiet senest 7. juni til Charlotte Locht,
tlf. 75 19 10 90 eller SMS: 40 27 73 90 eller e-mail: cloc@km.dk
Pris for mad og drikkevarer på hele sommerkirkedagen er 100 kr,
som betales på selve dagen.

Søndag den 18. juni 2023 kl. 10:00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Liturg: Kontaktpræst Martin Jensen.
Gratis kaffe i kirken efter gudstjenesten med oplæg af Søren Skov Johansen.
Tilmelding til gratis kirkebil, inden for provstiet på tlf. 97 37 50 98 eller
e-post: marj@km.dk

Søndag den 18. juni 2023 kl. 10:30 i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant:  Sognepræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
sognepræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Gratis kaffe i kirken efter gudstjenesten
Tilmelding til  kirkebil, tlf. 98 98 83 60.

Onsdag den 12. juli 2023 kl. 19:30 i Møgeltønder kirke
(Sønderbyvej 2, Møgeltønder, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med rejse for hørehæmmede.
Alle er velkomne, også selv om man ikke er med på rejsen. 

[ admin ]