Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Præstegårdsaften
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Gudstjenester

Gudstjenester

Tekstet gudstjeneste er for alle: 
  • tekstet på storskærm
  • teleslynge anvendes
  • trykt prædiken
  • gratis kirkebil inden for provstiet
Når landsdelspræsten deltager, er der desuden: 
  • som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe
    (35 kroner) - husk tilmelding! 
  • skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten 
  • nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Søndag, den 6. august 2017 kl. 10:30 i Hald kirke
(Haldvej 5, Hald, 8983 Gjerlev J)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Lone Nyeng.
Kaffe med skrivetolkning i kirkens tårnhus efter gudstjenesten (gratis).
Tilmelding til gratis transport inden for provstiet, tlf. 86 47 43 42
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: lkny@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 13. august 2017 kl. 10:30 i Kolind kirke
(Kapelvej 1, 8560 Kolind)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Anne Kirstine Langkjer.
Kaffe med skrivetolkning i våbenhuset efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport (inden for provstiet), tlf. 86 39 11 21
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: akla@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 20. august 2017 kl. 10:30 i Bække kirke
(Søndergade 11A, 6622 Bække)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Kaffe med skrivetolkning i våbenhuset efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport (inden for provstiet), tlf. 75 38 93 77
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: asar@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 10. september 2017 kl. 10:30 i Horsens Klosterkirke
(Borgergade 30, 8700 Horsens)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogenpræst Peter Bisgaard Stentoft.
Frokost med skrivetolkning i kirkens tilstødende lokaler (35 kroner).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
"Er hørehæmmede mere religiøse end andre?"
Tilmelding til frokost og gratis transport (inden for provstiet),
tlf. 75 66 73 83 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: uglehuset@gmail.com
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 17. september 2017 kl. 10:30 i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant:  Sognepræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
sognepræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Gratis kaffe i kirken efter gudstjenesten
Tilmelding til  kirkebil, tlf. 98 98 83 60.

Søndag, den 24. september 2017 kl. 11:00 i Nordby kirke
(Hovedgaden 105A, Nordby, 6720 Fanø)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Høstgudstjeneste i samarbejde med sognepræst Nanna Dusgård Coln
i forbindelse med udflugt arrangeret af
Høreforeningens Lokalafdelinger Billund og Vejen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(foregår på Fajancen, Sønder Land 5, Sønderho, 6720 Fanø).
Der er transportabel skrivetolkning og teleslynge på hele turen,
også udendørs.
Tilmelding til udflugt med det hele (200 kroner) eller kun frokost
(35 kroner - man sørger selv for transport til og fra kirken/Fajancen)
Kristian Hansen på karinogkristian@gmail.com eller tlf. 30 12 83 51 eller
til Hans Chr. Schack på mail@hcschack.dk eller tlf./SMS: 21 77 99 66 eller
fax: 69 80 41 00

Søndag, den 8. oktober 2017 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Højskoledag efter gudstjenesten  (100 kroner - foregår i præstegården ved siden af kirken).
Foredrag ved Lilly Krarup, som vil fortælle om "REMI – en skole for handicappede børn i Nigeria"
Tilmelding til frokost, kaffe, højskoledag og gratis transport (inden for provstiet), tlf. 86 39 11 21
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: akla@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 15. oktober 2017 kl. 10:30 i Vind kirke
(Råstedvej 2, Vind, 7500 Holstebro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med sogenpræst Edith Mark.
Gratis kaffe med skrivetolkning i våbenhuset efter gudstjenesten
Tilmelding til  gratis transport (inden for provstiet),
tlf. 23 32 60 23 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: em@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 19. november 2017 kl. 10:30 i Lønne kirke
(Houstrupvej 151, 6830 Nørre-Nebel)
Tekstning og teleslynge
Prædikant: Sognepræst Thue Raakjær Jensen.
Gudstjeneste i samarbejde med landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Efter gudstjenesten kort foredrag i kirken ved Thue Raakjær Jensen.
Dernæst frokost med skrivetolkning
(35 kroner - foregår på ???????????????)
Tilmelding til frokost og gratis transport (inden for provstiet),
tlf. 75 25 51 35 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: trj@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 26. november 2017 kl. 10:30 i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant:  Sognepræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
sognepræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Gratis kaffe i kirken efter gudstjenesten
Tilmelding til  kirkebil, tlf. 98 98 83 60.

Søndag den 26. november 2017 kl. 11:00 i Gundersted kirke
(Høeg Hagens Vej 5 Gundersted 9240 Nibe)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Inge Frandsen.
Gratis kaffe med skrivetolkning i våbenhuset efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport (inden for provstiet), tlf. 98 52 53 11 eller
fax. 69 80 41 00 eller e-post: ifr@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 14:30 på Plejehjemmet Åbakken
(Bakkevænget 1, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev)
Tekstning, teleslyng.
Prædikant: Lone Nyeng
Gudstjeneste i samarbejde med Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Kaffe efter gudstjenesten.
Tilmelding til gratis transport inden for provstiet, tlf. 86 47 43 42
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: lkny@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Tirsdag, den 5. december 2017 kl. 14:00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant:  Kontaktpræst Martin Jensen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Martin Jensen
i samarbejde med Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling
og Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Julehygge i Hemmet præstegård efter gudstjenesten
med gratis kaffe og kage
(Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet)
Tilmelding til kirkebil, tlf. 97 37 50 98 eller e-post: marj@km.dk


 

 

[ admin ]