Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Præstegårdsaften
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Gudstjenester

Gudstjenester

Tekstet gudstjeneste er for alle: 
  • tekstet på storskærm
  • teleslynge anvendes
  • trykt prædiken
  • gratis kirkebil inden for provstiet
Når landsdelspræsten deltager, er der desuden: 
  • som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe
    (35 kroner) - husk tilmelding! 
  • skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten 
  • nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Tirsdag den 13. august 2019 kl. 17:00 i Gundersted kirke
(Høeg Hagens Vej 5,Gundersted, 9240 Nibe)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med højskoledag -
i samarbejde med Kontaktpræst Inge Frandsen.
Aftensmad, højskoledag og kaffe med skrivetolkning efter gudstjenesten.
Foredrag af Thomas Boesdal:
Ulven kommer. Betragtninger over Danmark som "ulve-land".
(80 kroner - foregår i Gundersted Multihus, Gunderstedvej 28E, 9240 Nibe).
Bemærk: Prisen er 80 kroner - og ikke 100 kr. som gengive i kirkebladet Hør Godt.
Tilmelding til middag, kaffe, højskoledag og gratis transport
inden for provstiet, tlf. 98 52 53 11eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: ifr@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 25. august 2019 kl. 10:00 i Urlev kirke
(Præstebrovej 12, 8722 Hedensted)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med kursus på Castberggård.
Kaffe efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår på Castberggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted)
Tilmelding til kaffe og gratis transport inden for provstiet, tlf. 75 68 79 00
eller teksttlf. 76 58 73 02 eller fax. 75 58 73 02
eller e-post: admin@cbg.dk eller SMS: 29 66 06 50

Søndag den 1. september 2019 kl. 10:00 i Lyng kirke
(Højmosevej 5, Erritsø, 7000 Fredericia)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Susanne Knudstorp og
Høreforeningen Vejen Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i lokalerne ved siden af kirkerummet)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 30 63 17 77
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: lyngkirke@lyngkirke.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 15. september 2019 kl. 10:30 i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Gratis kaffe med skrivetolkning i våbenhuset efter gudstjenesten
Tilmelding til gratis transport, tlf. 98 98 60 43
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: krr@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 29. september 2019 kl. 10:30 i Klosterkirken Horsens
(Borgergade 30, 8700 Horsens)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogenpræst Ane Helgestad Bjerregaard og
Høreforeningen Horsens Lokalafdeling.
Høreforeningen er vært ved gratis frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(foregår i Klostergården, Havneallé 12 A, 8700 Horsens)
Oplæg ved Søren Skov Johansen: Den gode rejseoplevelse.
Tilmelding til gratis frokost og gratis transport (inden for provstiet)
senest 22. september til Henrik Nielsen, tlf. 75 66 73 83
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: uglehuset@gmail.com
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 6. oktober 2019 kl. 10:00 i Assing kirke
(Vardevej 115, 6933 Kibæk)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sogenpræst Klaus Buch Møberg.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning
(50 kroner - foregår i Sognehuset, Sandfeldparken 4, 6933 Kibæk).
Oplæg ved Søren Skov Johansen:
Hvorfor tager det så lang tid at erkende sit høretab
– og hvorfor skal man gøre det?

Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 97 19 10 43
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: elra@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 27. oktober 2019 kl. 10:30 i Hvorslev kirke
(Kragelundvej 3, Hvorslev, 8860 Ulstrup)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sognepræst Thit Kirkeby-Hinrup og
Høreforeningen Viborg Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i Sognehuset, Skråvej 6B, 8860 Ulstrup).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 86 46 35 53
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: thk@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 10. november 2019 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstet på storskærm, teleslynge anvendes og
gratis våbenhuskaffe efter gudstjenesten.
Prædikant: Kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Søndag den 17. november 2019 kl. 11:00 i Hunderup kirke
(Kirkevej 86, Hunderup, 6740 Bramming)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Ole Madsen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(gratis - foregår i Samlingssalen ved siden af kirken
på Kjærgårdsvej 9, 6740 Bramming)
Foredrag efter frokosten ved Peter Georg Hansen fra Din Hørespecialist.
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: om@km.dk eller tlf. 75 43 10 59 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50..

Søndag den 24. november 2019 kl. 10:30 i Abildgård kirke
(Abildgårdsvej 56, 9900 Frederikshavn)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Gurli Møller Andreasen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Menighedslokalet ved siden af kirkerummet)
Oplæg ved Søren Skov Johansen:
Hvorfor tager det så lang tid at erkende sit høretab
- og hvorfor skal man gøre det?

Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: lind@km.dk eller tlf. 98 42 32 88 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 8. december 2019 kl. 10:00 i Sankt Peders Kirke, Holsted
(Kirkegade 4, 6670 Holsted)
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Helle Delcin Yskes og
Høreforeningen Vejen Lokalafdeling.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i Holsted Sognegård, Vestergade 15, 6670 Holsted)
Søren Skov Johansen læser en julehistorie.
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: tds@km.dk eller tlf. 75 39 20 45 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

 

[ admin ]