Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Præstegårdsaften
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Gudstjenester

Gudstjenester

Tekstet gudstjeneste er for alle: 
  • tekstet på storskærm
  • teleslynge anvendes
  • trykt prædiken
  • gratis kirkebil inden for provstiet
Når landsdelspræsten deltager, er der desuden: 
  • som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe
    (35 kroner) - husk tilmelding! 
  • skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten 
  • nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Søndag, den 11. november 2018 kl. 10:00 i Lyng kirke
(Højmosevej 5, Erritsø, 7000 Fredericia)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Susanne Knudstorp.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning.
(foregår i lokalerne ved siden af kirkerummet)
Tilmelding til  frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 30 63 17 77
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: lyngkirke@lyngkirke.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 25. november 2018 kl. 11:00 i Serup kirke
(Serup Skovvej 2, 8632 Lemming)
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Henriette Gosvig Knudsen.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning og teleslynge.
Oplæg ved Søren Skov Johansen:
"Hvad vil det sige at være hørehæmmet, og hvad kan man gøre ved det"
(foregår i præstegården på Serup Tinghøjvej 9 ved siden af kirken)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 86 85 53 85
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: hengo@km.dk.
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 2. december 2018 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge
Prædikant:  Kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Tirsdag, den 4. december 2018 kl. 14:00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant:  Kontaktpræst Martin Jensen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Martin Jensen
i samarbejde med Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling
og Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Julehygge i Hemmet præstegård efter gudstjenesten
med gratis kaffe og kage (Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet)
Tilmelding til kirkebil, tlf. 97 37 50 98 eller e-post: marj@km.dk

Juleaften, den 24. december 2018 kl. 15:15 i Studsgård kirke
(Tanderupkærvej 17, 7400 Herning)
Gudstjenesten tekstes på storskærm og TSK-tolk medvirker.
Prædiken ved kontaktpræst for hørehæmmede
sognepræst Mona Kjær Nielsen.

Søndag, den 13. januar 2019 kl. 09:00 i Rousthøje kirke
(Kirkevejen 20, Rousthøje, 6818 Årre)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Kontaktpræst Charlotte Locht
Gudstjeneste i forbindelse med "Vinterkirkedag"
arrangeret af kontaktpræst Charlotte Locht,
Rousthøje og Grimstrup menighedsråd samt Kirkeudvalg Vest.
Man kan deltage ved gudstjenesten eller vælge hele arrangementet:
09:00 Gudstjeneste i Rousthøje kirke
10:00 Kaffe/rundstykker i Rousthøje forsamlingshus (Byvejen 16, Årre)
10:30 Foredrag ved Jesper Stentoft om Siriuspatruljen
12:00 Frokost i forsamlingshuset
13:30 Koncert og fællessang i Rousthøje kirke med Mette og Børge Solkær
15:00 Afslutning
Der vil være teleslynge -og højttalerlyd samt tekstning hele dagen.
Ansvarlig for hørehensyn: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Tilmelding til "Vinterkirkedag" senest 6. januar til Charlotte Locht,
tlf. 75 19 10 90 eller e-mail: cloc@km.dk
Pris for mad og drikkevarer på hele vinterkirkedagen er 100 kr,
som betales på selve dagen.

Søndag, den 20. januar 2019 kl. 10:30 i Grinderslev kirke
(Klostervej 35, Grinderslev Kloster, 7870 Roslev)
Bemærk: Denne gudstjeneste har tidligere her på hjemmesiden og i kirkebladet Hør Godt pga. en trykfejl været annonceret til at starte kl. 11:30. Det rigtige klokkeslæt er kl. 10:30!
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Mette Gautier.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning og teleslynge.
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
tlf. 97 57 60 60 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: mega@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 27. januar 2019 kl. 10:30 i Ørum kirke

(Østergade 27, Ørum, 8830 Tjele)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Søren Tolstrup Christensen..
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning og teleslynge.
Oplæg ved Søren Skov Johansen:
"Hvorfor tager det så lang tid at erkende sit høretab".
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 86 65 20 28
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: stc@km.dk eller eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 10. februar 2019 kl. 10:15 i Langesø skovkapel
(Dyrehavelund 3, Langesø, 5462 Morud)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Hans Sørensen.
Gratis kaffe og wienerbrød med skrivetolkning
og teleslynge efter gudstjenesten
(foregår i Køreladen ved siden af kirken)  
Ved kaffen vil Søren Skov Johansen fortælle kort om, hvorfor
vi er så længe om at erkende vores høretab. Og sognepræst Hans Sørensen
vil fortælle om det idylliske Langesø skovkapels historie.
Tilmelding til kaffe og gratis transport inden for provstiet,
tlf. 65 96 40 23 eller eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: hsoer@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 24. februar 2019 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge
Prædikant: Kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Søndag, den 10. marts 2019 kl. 10:30 i Lødderup kirke
(Harrehøjvej 56, Lødderup, 7900 Nykøbing M)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Kontaktpræst Steen Sunesen.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning og teleslynge.
(35 kroner - foregår i konfirmandstuen bag kirken på Indmarken 4)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
tlf. 97 72 18 41 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: ssu@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 17. marts 2019 kl. 10:00 i Gullestrup kirke
(Løvbakkevej 9, Gullestrup, 7400 Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sognepræst Camilla S. Lauridsen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i Kirkehuset ved siden af kirken).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
"Gode råd ved anskaffelse af høreapparater".
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
senest d. 15/3 til Majbritt: kirketjener@gullestrupkirke.dk eller
tlf. 97 21 53 41 eller fax. 69 80 41 00 eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 7. april 2019 kl. 10:30 i Bælum kirke
(Vestergade 2, 9574 Bælum)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Inger Margrethe Andersen og
kontaktpræst Herluf Christensen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i Bælum Sognegård, Smidievej 1, 9574 Bælum).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
Hvorfor har hørehæmmede brug for den bedste lyd?
"De kan jo alligevel ikke høre noget"!!

Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: ima@km.dk eller tlf. 98 33 70 50 eller fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

 

[ admin ]