Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
   °  Online-gudstjeneste
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Gudstjenester

Gudstjenester

Tekstet gudstjeneste er for alle: 
  • tekstet på storskærm
  • teleslynge anvendes
  • trykt prædiken
  • gratis kirkebil inden for provstiet
Når landsdelspræsten deltager, er der desuden: 
  • som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe
    (35 kroner) - husk tilmelding! 
  • skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten 
  • nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Bemærk: Nedenstående oversigt er også blevet annonceret vores kirkeblad Hør Godt. Husk dog at vende tilbage hertil, inden du begiver dig ud til en gudstjeneste, som du forventer tekstet. For herunder vil være de sidste opdateringer, såfremt der er sket ændringer i programmet.

Søndag den 20. august 2023 kl. 10:00 i Lyng kirke
(Højmosevej 5, Erritsø, 7000 Fredericia)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Anne-Marie Blak Steensig.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i lokalerne ved siden af kirkerummet)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
tlf. 30 63 17 77 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: lyngkirke@lyngkirke.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 27. august 2023 kl. 10:30 i Urlev kirke
(Præstebrovej 12, 8722 Hedensted)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med kursus på Castberggård.
Alle er velkomne!

Søndag den 24. september 2023 kl. 10:30 i Ørum kirke
(Østergade 27, Ørum, 8830 Tjele)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Søren Tolstrup (liturg).
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning og
oplæg ved Søren Skov Johansen.
(35 kroner - foregår i konfirmandstuen ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
lf. 86 65 20 28 eller SMS: 22 80 35 17
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: stc@m.dk
Bemærk: Mailadressen på tilmelding har tidligere været skrevet forkert (ect@km.dk) her på hjemmesiden, men er nu blevet rettet til det rigtige, nemlig stc@km.dk

Søndag den 8. oktober 2023 kl. 10:30 i Haderup kirke
(Kirkevej 2, 7540 Haderup)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Rune Hoff Lauridsen.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning og
oplæg ved Søren Skov Johansen.
(35 kroner - foregår i Haderup Kirkehus, Jens Jensensvej 4, 7540 Haderup).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet, tlf. 51 64 76 40
eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: efa@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 22. oktober 2023 kl 10:30 i Nørre Nissum kirke
(Kirkebyen 2B, Nørre Nissum, 7620 Lemvig)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Jonathan Byskov Jensen.
Frokost efter gudstjenesten med skrivetolkning
og oplæg ved Søren Skov Johansen
(35 kroner - foregår i Kirkehuset, Kirkebyen 2b, 7620 Lemvig).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: skovjohansen@me.com eller tlf. 29 66 06 50 eller
fax. 69 80 41 00 eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 22. oktober 2023 kl. 10:30 i Vrejlev kirke
(Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant:  Kontaktpræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af
kontaktpræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn.
Gratis kaffe i kirken efter gudstjenesten
Tilmelding til  kirkebil, tlf. 98 98 83 60.

Søndag den 12. november 2023 kl. 11:00 i Vilslev kirke
(Vesterbyvej 1B, Vilslev, 6771 Gredstedbro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Ole Witte Madsen.
Let frokost efter gudstjenesten.
(gratis - foregår i konfirmandstuen ved siden af kirken
på Vilslevvej 67, Vilslev, 6771 Gredstedbro)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: om@km.dk eller tlf. 75 43 10 59 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50 senest 5. november.

Søndag den 19. november 2023 kl 10:30 i Sejs-Svejbæk kirke
(Julsøvej 130, 8600 Silkeborg)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst
Marie Ginnerup Vestergaard.
Frokost efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i lokaler ved siden af kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: mgo@km.dk eller tlf. 21 47 16 40 eller
fax. 69 80 41 00 eller SMS: 29 66 06 50 senest 14. november.

Onsdag den 29. november 2023 kl. 14.00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst Martin Jensen.
Tekstet gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Martin Jensen
i samarbejde med Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling
og Landsdelspræst Søren Skov Johansen (tekstning).
Julehygge i Hemmet præstegård med skrivetolkning efter gudstjenesten
med gratis kaffe og kage (Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet)
Tilmelding til kirkebil, tlf. 97 37 50 98 eller e-post: marj@km.dk

Søndag den 17. december 2023 kl. 10:30 i Tørring kirke.
(Gjelleroddevej 19, 7620 Lemvig)
Gudstjeneste i samarbejde  med kontaktpræst Iben Tolstrup.
Gratis kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten .
Tilmelding til transport, tlf. 97 83 61 29 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: ito@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 28. januar 2024 kl. 10:30 i Sankt Peders Kirke, Holsted
(Kirkegade 4, 6670 Holsted)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant:  Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Alle er velkomne.

 

[ admin ]