Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Præstegårdsaften
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Gudstjenester

Gudstjenester

Tekstet gudstjeneste er for alle: 
  • tekstet på storskærm
  • teleslynge anvendes
  • trykt prædiken
  • gratis kirkebil inden for provstiet
Når landsdelspræsten deltager, er der desuden: 
  • som regel mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe
    (35 kroner) - husk tilmelding! 
  • skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten 
  • nogle gange vil der også være TSK-tolkning (Tegnstøttet Kommunikation)

Søndag, den 17. marts 2019 kl. 10:00 i Gullestrup kirke
(Løvbakkevej 9, Gullestrup, 7400 Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med Sognepræst Anne Grethe Guldager.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i Kirkehuset ved siden af kirken).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
"Gode råd ved anskaffelse af høreapparater".
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
senest d. 15/3 til Majbritt: kirketjener@gullestrupkirke.dk eller
tlf. 97 21 53 41 eller fax. 69 80 41 00 eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag, den 7. april 2019 kl. 10:30 i Bælum kirke
(Vestergade 2, 9574 Bælum)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Inger Margrethe Andersen og
kontaktpræst Herluf Christensen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i Bælum Sognegård, Smidievej 1, 9574 Bælum).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
Hvorfor har hørehæmmede brug for den bedste lyd?
"De kan jo alligevel ikke høre noget"!!

Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: ima@km.dk eller tlf. 98 33 70 50 eller fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 28. april 2019 kl. 10:30 i Grene kirke
(Kirkevej 3, 7190 Billund)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Peter Hjort Fredensborg.
Gratis sandwich og kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
Tilmelding til sandwich og gratis transport inden for provstiet,
e-post: phfr@km.dk eller tlf. 75 33 10 44 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 19. maj 2019 kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstet på storskærm, teleslynge anvendes og
gratis våbenhuskaffe efter gudstjenesten.
Prædikant: Kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50 eller e-post: ebp@km.dk

Søndag den 19. maj 2019 kl. 14:00 i Flynder kirke
(Agergårdsvej 12, Flynder, 7660 Bækmarksbro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Carsten Riis Jensen.
Kaffe med skrivetolkning efter gudstjenesten
(gratis - foregår lige over for kirken, i Kirkehuset,
Agergårdvej 12, Bækmarksbro)
Tilmelding til gratis transport inden for provstiet,
e-post: crje@km.dk eller tlf. 97 88 12 70 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50.

Kristi himmelfartsdag den 30. maj 2019 kl. 11:00 i Vilslev kirke
(Vesterbyvej 1B, Vilslev, 6771 Gredstedbro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Ole Madsen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(gratis - foregår i konfirmandstuen ved siden af kirken
på Vilslevvej 67, Vilslev, 6771 Gredstedbro)
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for provstiet,
e-post: om@km.dk eller tlf. 75 43 10 59 fax. 69 80 41 00
eller SMS: 29 66 06 50 senest 23. maj.

Onsdag den 10. juli 2019 kl. 09:00 i Løgumkloster kirke
(Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med rejse med hørehensyn.
Alle kan deltage.

Tirsdag den 13. august 2019 kl. 17:00 i Gundersted kirke
(Høeg Hagens Vej 5,Gundersted, 9240 Nibe)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med højskoledag -
i samarbejde med Kontaktpræst Inge Frandsen.
Aftensmad, højskoledag og kaffe med skrivetolkning efter gudstjenesten.
Foredrag af Thomas Boesdal:
Ulven kommer. Betragtninger over Danmark som "ulve-land".
(100 kroner - foregår i Gundersted Multihus, Gunderstedvej 28E, 9240 Nibe).
Tilmelding til middag, kaffe, højskoledag og gratis transport
inden for provstiet, tlf. 98 52 53 11eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: ifr@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

Søndag den 25. august 2019 kl. 10:00 i Urlev kirke
(Præstebrovej 12, 8722 Hedensted)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i forbindelse med kursus på Castberggård.
Kaffe efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår på Castberggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted)
Tilmelding til kaffe og gratis transport inden for provstiet, tlf. 75 68 79 00
eller teksttlf. 76 58 73 02 eller fax. 75 58 73 02
eller e-post: admin@cbg.dk eller SMS: 29 66 06 50


 

[ admin ]