Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
   °  Om gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Præstegårdsaften
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Gudstjenester > Om gudstjenester

Om gudstjenester

Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt arrangerer gudstjenester med særligt hørehensyn.

Gudstjenester med særligt hørehensyn er for alle - ikke kun hørehæmmede.

En gudstjeneste med særligt hørehensyn er som den plejer at være - med den forskel, at den er tekstet på storskærm; teleslyngen er kontrolleret - at den virker, og der er som regel kirkekaffe eller kirkefrokost bagefter, hvor der er skrivetolkning.

Man skal helst tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage i samværet bagefter - af hensyn til bestilling af mad/kaffe.  Traktementet koster som regel 35 kroner - hvis ikke andet er angivet.  Husk også at melde til, hvis du  ønsker kirkebil til gudstjenesten.  Kirkebilen er gratis!

Landsdelspræsten deltager sammen med den lokale sognepræst - med mindre andet er angivet i gudstjenestelisten.

Da gudstjenester med særligt hørehensyn er for alle - både normalthørende og hørehæmmede - så foregår de så vidt muligt også på det tidspunkt, hvor der ellers ville have været en gudstjeneste i den lokale kirke.

For den hørehæmmede er tekstningen en stor hjælp - men husk, at også den normalthørende kan have glæde af tekstningen!

Foreslå eller bestil en gudstjeneste med særligt hørehensyn her

 

[ admin ]