Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
   °  2023
   °  2022
   °  2021
   °  2020
   °  2019
   °  2018
   °  2017
   °  2016
   °  2015
   °  2014
   °  2013
   °  2012
   °  2011
   °  2010
   °  2009
   °  2008
   °  2007
   °  Rehabiliteringspulje
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Refugieophold/REJSE > 2019

2019

Eksempel på tidligere arrangement:

Rejse 2019
Stjernerejse i Slesvig-Holsten
En rejseoplevelse helt tæt på
 8. – 13. juli 2019

Med udgangspunkt på Refugiet byder disse dage på udflugter og oplevelser i Sydslesvig. En dag sejler vi til Vadehavsøen Amrum, hvis historie er tæt knyttet til Danmark, og som med sin særegne natur hvert år besøges af mange gæster. Ejdersted med byen Tønning ved Ejderens udmunding er udflugtsmål en anden dag, og den tredje dagsudflugt går til Slesvig og Vikingemusenet i Hedeby. Turene forberedes ved foredrag på Refugiet. Tilrettelæggere og medvirkende på rejsen er: Ebbe Juul-Heider, cand. mag. i historie og kristendom; Søren Skov Johansen, præst for hørehæmmede; Kirsten og Erling Bjerrum-Petersen, viceforstander og præst.

Husk:
Der er skrivtolkning og teleslynge ved foredragene i Løgumkloster. Der er skrivetolkning og teleslynge i bussen og på rundvisninger i det fri (!!). Der er skrivetolkning og teleslynge ved aftenspisningen. Vi bruger guideanlæg, hvor alle har mulighed for at låne en modtager, således at guidens tale kan blive sendt direkte til ens hovedtelefoner eller høreapparat.

Mandag, den 8. juli:
 
  Ankomst i løbet af eftermiddagen
14:30-16:00 Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen
16:15

Velkomst og introduktion til dagene og til denne turs særlige tilbud med skrivetolk, FM anlæg mv. Nogle tilbud, som kan være til glæde for både hørehæmmede og normalt hørende. v. Søren Skov Johansen og Kirsten Bjerrum

17:30 Aftensang i Løgumkloster kirke
18:00 Middag - derefter middagsthe/kaffe
19:30

"Livgarden og Sydslesvig"- Glimt af Sydslesvigs historie v. Ebbe Juul-Heider

Den kongelige Livgarde er en af dansk histories ældste kontinuerlige institutioner. Oprettet under svenskekrigene af Kong Frederik d. 3 - 30 juni 1658. Regimentet har siden 1786 haft sin faste kaserne: Livgardens Kaserne, Gothersgade i København.
Og i øvrigt: Garderhøjden. Denne blev i 1817 fastsat til 175,2 cm. Dette skal ses på bag- grund af den gennemsnitlige danske mandshøjde i 1600-tallet var 173 cm. - for i 1850 at være 162 cm. Livgarden har også været aktiv i Slesvig. Under Den Store Nordiske Krig deltog regimentet i kampe om Gottorp, Husum og Frederiksstad i år 1700 - for i 1713 at kæmpe ved Tönning. Under første slesvigske krig var Livgarden med ved Gottorp/Slesvig i påsken 1848 - og ved Dybbøl i maj og juni samme år.
Den er med i det store feltslag ved Isted 1850. En feltpræst skrev bagefter: "- den ene afdeling gav i sandhed intet efter i kækhed, men det var især synet af de høje garderkarle - der gjorde det stærkeste indtryk -". Ved Isted erobrede danskerne 544 slesvigske-holstenske sabler. Disse overdroges Livgarden, og er den dag i dag en del af den daglige vagtudrustning.

   
Tirsdag, den 9. juli:
 

Udflugtsdag til Tønning og Ejdersted

 

"Tønning, der i dag har ca. 5000 indbyggere, kendes tilbage fra det 12. århundrede og har en lang og broget historie med dens beliggen- hed i grænselandet, hvor dansk og tysk i perio- der har "krydset klinger". Byen har i en periode været en meget vigtig fæstnings by.
Byens havn, hvor man i dag ser lystbåde og rejefiskere ligge, har i perioder været en driftig og vigtig havneby med eksport af landbrugsva- rer til bl.a. England.
En del af egnens indbyggere tilhører det dan- ske mindretal og her er bl.a. dansk børnehave, skole og kirke".

Dagsprogram:
Kl. 9.00 kører vi sydpå gennem det smukke marsklandskab til Tønning.
Her besøger vi Vadehavscenteret "Multimar Wattforum", og derefter nyder vi den medbrag- te frokostmadpakke i "Skipperhuset".
Vi går en lille tur i byen og ser den smukke kir- ke St. Laurentius, inden turen går ud til den store sluse "Eidersperrwerk".
Vi kører en lille rundtur på Ejdersted og spiser middag på et lokalt spisested, inden turen går hjem igen.

     
Onsdag, den 10. juli:
  Hjemmedag med foredrag og gudstjeneste
07:45 - 09:15 Morgenmad
09:00 Gudstjeneste i Løgumkloster kirke v. Søren Skov Johansen
10:30

"Livgarden og Sydslesvig" - Glimt af Sydslesvigs historie
v. Ebbe Juul-Heider

I November 1863 var Livgarden naturligt ved Glücksburg Slot, hvor Kong Frederik d. 7. opholdt sig - og hvor han døde. Personel af Livgarden ledsagede Kongens båre til København.
1864: Ved Dybbøl og i det sønderskudte Sønderborg gjorde Den kongelige Livgarde også tjeneste - for ved Genforeningen i 1920 atter at marchere taktfast og med antrukne geværer til Dybbøl Banke. Og i 1921 indkaldtes de første sønderjyske rekrutter til Livgarden siden 1863.
1945: Efter befrielsen indkaldtes årgangene 1940-43 bosiddende vest for Storebælt til Livgarden: til Århus - Vester Allés Kaserne til grænsevagt med Bataljons hovedkvarter på Hotel Padborg Hus.Da Istedløven under eventyrlige omstændigheder kom til København fra Berlin i oktober 1945 og blev opstillet på Tøjhusmuseums område - ja, da paraderede et kontingent af Livgarden. Løven kom som bekendt tilbage til sit oprindelsessted i 2011, hvilket deltagerne på Refugiets STJERNEREJSE i 2018 ved selvsyn kunne se.

12:00 Frokost
15:00 Hedeby og Slesvig- fortælling om fredagens rejsemål
v. Ebbe Juul-Heider
17:30 Aftensang i Løgumkloster kirke
18:00 Middag - middagskaffe/-te
20:00 Sommerkoncert i Løgumkloster Kirke:Swingit
v. Mikael Börresen, klarinet
og Michael Turkat, orgel/klaver
   
Torsdag, den 11. juli:
  Udflugtsdag til Amrum
 

AmrumDagsprogram:
Kl. 8.15 holder bussen for døren.
Turen ledes af guide fra "Sort Safari", der om dagens udflugt skriver:
"Spændende éndagstur til den ukendte ø Amrum i det tyske Vadehav. Øens natur udgøres af smukke klitlandskaber, store sandstrande ud mod Nordsøens bølger, flotte nåleskove samt en frodig marsk omgivet af et frodigt Vadehav.
De små frisiske landsbyer skaber et spændende bygningskulturmiljø. I den idylliske landsby Nebel med de mange stråtækte huse besøger vi på en travetur gennem byen den flotte kirke med de "talende" gravsten over de store hvalfangere samt frisermuseet Oömrang Hüs.
Amrum nævnes første gang i 1231 i Kong Valde-mars Jordebog, og øens unikke historie tager sit udspring i en ødelæggende interesse for saltsyd-ning, rummer utallige beretninger om stormfloder og kulminerer med hvalfangerperioden, studedrift og den nutidige turisme.
På en busrundtur på øen kommer vi bl.a. til den nordligt beliggende by Norddorf, hvor vi kan nyde udsigten over Vadehavet til øerne Sild og Föhr.
Tilbage i havnebyen Wittdün er der tid til på egen hånd at opleve hovedbyen, inden vi returnerer med færgen til Dagebüll på fastlandet".
Vi er tilbage på Løgumkloster Refugium ud på aftenen.

   
Fredag, den 12. juli:
  Udflugtsdag til Hedeby og Dannevirke
 

"Hedeby og Dannevirke blev i 2018 optaget på Unescos Verdens Kultur Arv liste.
Hedeby var i vikingetiden ved siden af Ribe en af de vigtigste bosættelser i Nordeuropa. Museet fortæller stedets lange historie og på den tidligere boplads inden for det halvrunde voldanlæg er man helt omgivet af vikingetiden: Syv huse i vikingetidens stil.
Dannevirke anses for at være det mest kendte forhistoriske forsvarsværk, hvis historie strækker sig fra jernalderen til 1864. Det består af omkring 30 kilometer vold for-delt på en række forgreninger, der tilsammen spærrer Jylland af på det smalleste sted".

Dagsprogram:
Kl. 9.00 holder bussen for døren.
Sidst på eftermiddagen er vi tilbage på Refugiet, hvor der venter os et lækkert måltid med sønderjyske smagsoplevelser.

   
Lørdag, den 13. juli:
  Afrejse
07:45-09:30

Brunch

08:45 Morgensang i kapitelsalen
  Afrejse i løbet af formiddagen
   
  Praktiske oplysninger
  Pris:
Dobbeltværelse 5.595 kr.
Enkeltværelse 5.995 kr.
   
 

Prisen er inkl. program, overnatning og fuld forplejning. Der er linned og håndklæder på værelset. Værelset er til rådighed til kl. 10.00 på afrejsedagen. Husk pas.

Klik ind på hjemmesiden: www.loegumkloster-refugium.dk og find programmet, hvor du kan tilmelde dig. Du kan også maile eller ringe - se info nedenfor. Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en bekræftelse med betlingsoplysninger. Betalingen bedes foretaget forud for opholdet. Ønsker du en ekstra overnatning før eller efter programmet er der mulighed herfor til en særpris a. 600 kr. per pers..

   
Løgumkloster Refugium
Refugievej 1
6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 33 01
fax. 74 74 33 25
e-post: mail@loegumkloster-refugium.dk
hjemmeside: http://www.loegumkloster-refugium.dk
hent program i pdf her

 

[ admin ]