Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
   °  2023
   °  2022
   °  2021
   °  2020
   °  2019
   °  2018
   °  2017
   °  2016
   °  2015
   °  2014
   °  2013
   °  2012
   °  2011
   °  2010
   °  2009
   °  2008
   °  2007
   °  Rehabiliteringspulje
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Refugieophold/REJSE > Rehabiliteringspulje

Rehabiliteringspulje

Med en bevilling fra William Demant Fonden er det lykkedes at oprette en Rehabiliteringspulje, så vi kan give tilskud til skrivetolkebrugeres deltagelse i vores rejse.

For året 2023 andrager tilskuddet kr. 3.800 per person. Der skal betales skat af beløbet.

Det er kun skrivetolkebrugere, der kan søge og opnå tilskud.
Det vil ved bestilling af rejsen være muligt at betinge deltagelse af, at man opnår tilskud.

Læs mere om det under beskrivelsen af den enkelte rejse, f.eks. Rejse 2023

 

[ admin ]